Joey De Leon’s Poem To Francis Kiko “Master Rapper”Magalona and Tito Sotto

Francis M.
Image via Wikipedia

From probably one of the most versatile, talented and frank/real persons on Philippine Show Biz , idol Joey De Leon, his poem to two of his very close friends :

Sa dalawa kong matalik na kaibigan, aking ka-Bulaga, Kapuso, at kasandalan, isa
ngayo’y nagdiriwang ng kaarawan at ang isa naman’y may pinagdaraanan.
Maligayang bati, Tito kong Escalera, tulad ng pangalan, magsunud-sunod sana ang
mga biyaya ang mga pagsagana at magtagal pa nawa ang ating pagsasama. Tumpak ka, Pareng Kiko. Sa iyong tinuran sa landas ng buhay, isang lubak lamang yan.
Pagkatapos ng dilim ay kinabukasan. Awit mo, may bago na namang pagkukunan
.

Reblog this post [with Zemanta]