rePost:A Call To Patriots | Development templates for Guinarona

Pinapaalalahan ko ang pangulo na kung meron mang isang tao na unang tatayo at dedepensahan ang bansa iyon ay wala nang iba kundi siya at hindi magturo sa kanino man. Ngunit sa halip na gawin ito mistulang binasura niya ang Hague Ruling na paborable sa atin kapalit ng ilang bilyon na investments at loans sa bansa. Tayo ay pumasok sa bitag ng Tsina na kung saan kinagat natin ang option na magaan at may pera pa pero at the expense naman ng ating claims sa WPS sa ngayon and in the future. Lingid sa kaalaman ng

Source: A Call To Patriots | Development templates for Guinarona